Почитувани,
Добредојдовте на официјалната страна на Адвокатската канцеларија Димитриевски.
Во продолжение на оваа страна можете да се запознаете со областите на правна помош кои ги нудиме.
На своите клиенти Адвокатска канцеларија Димитриевски им обезбедува правна помош во процесот на остварување на нивните краткорочни и долгорочни цели. Се стремиме кон обезбедување на професионални услуги со цел задоволување на потребите на нашите клиенти.
Со почит,
Основач, Адвокат Александар Димитриевски
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ДИМИТРИЕВСКИ
Адвокатска канцеларија димитриевски

Седиштето на Адвокатска канцеларија Димитриевски е на ул. Христо Смирненски бр. 54 - 2/2 во Скопје, Центар.
Својата дејност Адвокатската канцеларија ја врши на целата територија на Република Македонија, застапувајќи ги притоа интересите на своите клиенти, како домашни така и странски физички и правни лица, пред институциите во Македонија, во зависност од нивната потреба.
Адвокатската канцеларија Димитриевски за своите клиенти застапувањето го врши пред судовите, органите на управата и други надлежни институции.
Адвокатската канцеларија своите услуги ги дава на македонски,англиски,српски јазик, а по потреба обезбедува овластен судски преведувач.
Експертизата надвор од правниот домен ја усогласува со вешти наоди и мислења на овластени Агенции за вештачења.
Адвокатската канцеларија Димитриевски им нуди правна помош на своите клиенти во многу области од правото.
Особено имаме активен пристап кон обезбедувањето на правни услуги во следните области:
  • Граѓанско право
  • Сопственост и други стварни права
  • Деловно право
  • Банкарско право
  • Осигурување
  • Индустриска сопственост
  • Трудово право
  • Енергетика
Адвокатската канцеларија Димитриевски
Адвокат Александар Димитриевски – основач
ул. Орце Николов бр.20-3, Скопје, Република Македонија
тел.
+38976 424 572

+3892 3133 190
advokat.dimitrievski@yahoo.com
akdimitrievski@t-home.mk